Açık Belediye Açık Veri Platformu

Belediyelerin, kurumların, kuruluşların ellerinde farklı formatlarda tonlarca veri birikmesine rağmen bilişim departmanlarının yeterli bütçeye sahip olmamaları yahut yetkin seviyede personel açığı sebebiyle ellerindeki verilerin sadece arşiv niteliğinde saklanması ve insan hayatındaki çeşitli sorunların çözümünde kullanılabilirlik potansiyelinin kaybedilmesinin önüne geçmek için, halihazırda toplanmış olan verinin güvenle anonimleştirilerek, yazılımcıların, bilim insanlarının, veri gazetecilerinin ve istatistikçilerinin kullanımına açılmasına imkan sağlayan web tabanlı bir veri yönetim ve veri sunum platformudur.

Açık Belediye platformu ile kurum bünyesinde oluşturulan her türlü paylaşılabilir veri servis edilebilmektedir. Veri formatınızdan bağımsız olarak verileri Açık Belediye platformuna yükleyebilirsiniz.

Açık Veri Nedir?

Açık veri, herkesin özgürce ve yeniden kullanabileceği ve yeniden dağıtılabileceği, yalnızca nitelik ve paylaşım gereksinimine tabi olan veridir.

Açık veriyi net olarak belirleyen kurallar:
Uygunluk ve Erişim: Veriler, bir bütün olarak ve makul bir yeniden üretim maliyetinden daha fazla olmamalı, tercihen İnternet üzerinden indirilerek bulunmalıdır. Verilerin ayrıca uygun ve değiştirilebilir bir biçimde bulunması gerekir.
Yeniden Kullanım ve Yeniden Dağıtım: Veriler, diğer veri setleri ile karıştırılması da dâhil olmak üzere, yeniden kullanıma ve yeniden dağıtılmaya izin veren şartlar altında sağlanmalıdır.
Evrensel Katılım: Herkes kullanabilmeliyken, yeniden kullanabilir ve yeniden dağıtabilir olmalıdır - çalışma alanlarına veya kişi ve gruplara karşı herhangi bir ayrımcılık olmamalıdır. Örneğin, 'ticari' kullanımını veya belirli amaçlarla (örneğin yalnızca eğitimde) kullanım kısıtlamalarını engelleyen 'ticari olmayan' kısıtlamalara izin verilmemektedir.

Açık verinin neden önemli olduğunun cevabı ise gayet net ve basittir: Birlikte Çalışabilirlik.
Birlikte çalışabilirlik sağlandığında, verilerin uygulama alanları konusunda potansiyeli sonsuza yakınsar ve farklı bileşenlerin birlikte çalışabilmesine izin verdiği için büyük ve karmaşık sistemleri oluşturmak mümkün hale gelir.

Açık veri için olmazsa olmaz iki konu ise yasal açıklık ve teknik açıklıktır. Açık Belediye platformu verileriniz için gerekli lisansı seçerek yasal açıklık gereksenimizi, API alt yapısı verilerinize erişimi sağlayarak ise teknik açıklık gereksenimizi sağlar.

Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı

2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı'nının hedef 4.2'de belirtildiği gibi açık verilerin saklanması ve yayınlanabilmesi için bir açık veri paylaşım portalı ihtiyacı bulunmaktadır. Açık Belediye platformu açık verinin kullanım alanlarını yaygınlaştırmayı ve açık veriden sağlanacak potansiyeli gerçekleştirmeyi hedefler.

Bunu sağlarken kurumlar üzerindeki teknik maliyetlerin tamamını azaltıp kurumların verilerini açık hale getirmelerini kolaylaştırarak kurumların ellerindeki verileri açık veri haline getirmesini kolay ve güvenli bir platform ile sağlar.

Bu işin arkasında kim var?

Açık belediye, açık veri platformu Eres Biyoteknoloji'nin alt markası olan Workouse Yazılım Evi ekibi tarafından geliştirilmektedir.